- N +

ORS向心球轴承,ORS轴承代理商,ORS代理商,ORS Bearing,ORS滚子轴承、ORS深沟球轴承

无忧工品代理销售原装进口ORS全系列轴承,欢迎电话邮件联系我们。欢迎比价!

ORS轴承公司是一家精密球轴承制造商,如标准和定制的向心球轴承、滚子轴承、深沟球轴承、圆锥滚子轴承和圆柱滚子轴承。ORS轴承被广泛地供应给各行各业,如风扇、汽车、电器、日用机械和工业应用等。

历史沿革

ORS成立于1982年,当时名为Ortadoğu Rulman Sanayi。两年后,公司与奥地利Steyr Waelzlager公司签订了合作协议。1986年,ORS轴承开始大规模生产。1988年,公司首次出口。一年后,Steyr Waelzlager被SKF收购,SKF将原来的许可协议延续到1991年。1992年,ORS开始生产双列轴承。第二年,公司获得了ISO 9000认证。此外,还建立了一个废水处理厂。到1994年,公司35%的销售额来自出口。1997年,公司新建锻造厂。第二年,ORS建立了一个联合发电厂。1999年,公司在美国开设了仓库,一年后,ORS通过了QS9000认证。2003年通过ISO/TS 16949认证。次年,ORS获得ISO14000认证。随后两年,公司又新建了两座天然气热电联产电厂和锻压、车削设备。2008年,ORS开始生产圆柱和圆锥滚子轴承。2009年,研发中心成立。同年,ORS开始生产钣金离合器轴承。2010年,ORS第二污水处理厂建成。三年后,公司建设了新的厂房。2014年,公司达到一个新的里程碑:生产10亿个产品。

热卖产品如下:

ORS 1205C3 自动调心滚珠轴承

ORS 1206 自动调心滚珠轴承

ORS 1206C3 自动调心滚珠轴承

ORS 1206K 自动调心滚珠轴承

ORS 1207K 自动调心滚珠轴承

ORS 1207KC3 自动调心滚珠轴承

ORS 1208 自动调心滚珠轴承

ORS 1208C3 自动调心滚珠轴承

ORS 1208K 自动调心滚珠轴承

ORS 1209K 自动调心滚珠轴承

ORS 1210K 自动调心滚珠轴承

ORS 1211KC3 自动调心滚珠轴承

ORS 1212C3 自动调心滚珠轴承

ORS 1212KC3 自动调心滚珠轴承

ORS 1213K 自动调心滚珠轴承

ORS 1213KC3 自动调心滚珠轴承

ORS 1214C3 自动调心滚珠轴承

ORS 309ZNRC3 单列球轴承

ORS 310NBR 单列球轴承

ORS 310NRC3 单列球轴承

ORS 6000 2RS P53 G93 深沟球轴承

ORS 6000 NRC3 深沟球轴承

ORS 6000 ZZ C3 G93 深沟球轴承

ORS 6000-2RSC3 单列球轴承

ORS 6000-2ZC3 单列球轴承

ORS 6000C3 单列球轴承

ORS 6000TN 2RS P53 G93 深沟球轴承

ORS 6001 2RS C3 G93 深沟球轴承

ORS 6001 2RS P53 G93 深沟球轴承

ORS 6001 NRC3 深沟球轴承

ORS 6001 ZZ C3 G93 深沟球轴承

ORS 6001-2RSC3 单列球轴承

ORS 6001-2RSNRC3 单列球轴承

ORS 6001C3 单列球轴承

ORS 6001ZZC3 单列球轴承

ORS 6002 2RS C3 G93 深沟球轴承

ORS 6002 ZZ C3 G93 深沟球轴承

ORS 6002-2RSC3 单列球轴承

ORS 6002-2ZC3 单列球轴承

ORS 6002-2ZC3P5 单列球轴承

ORS 6002-2ZNRC3 单列球轴承

ORS 6002C3 深沟球轴承

ORS 6002ZZTNP53 单列球轴承

ORS 6003 2RS C3 G93 深沟球轴承

ORS 6003 ZZ C3 G93 深沟球轴承

ORS 6003-2RS 单列球轴承

ORS 6003-2RSC3 单列球轴承

ORS 6003-2RSNRC3 单列球轴承

ORS 6003-2Z 单列球轴承

ORS 6003-2ZC3 单列球轴承

ORS 6003-2ZNR 单列球轴承

ORS 6003-2ZNRC3 单列球轴承

ORS 6003-2ZTNP5 单列球轴承

ORS 6003C3 单列球轴承

ORS 6003NR 单列球轴承

ORS 6003NRC3 单列球轴承

ORS 6004 2RS C3 G93 深沟球轴承

ORS 6004 ZZ C3 G93 深沟球轴承

ORS 6004-2RSC3 单列球轴承

ORS 6004-2RSNRC3 单列球轴承

ORS 6004-2RSP5 单列球轴承

ORS 6004-2RSRC3 单列球轴承

ORS 6004-2ZC3 单列球轴承

ORS 6004C3 深沟球轴承

ORS 6004NR 单列球轴承

ORS 6004NRC3 单列球轴承

ORS 6005 ZZC2 G93 深沟球轴承

ORS 6005-2RSC3 单列球轴承

ORS 6005-2RSNR 单列球轴承

ORS 6005-2RSNRC3 单列球轴承

ORS 6005-2RSRC3 单列球轴承

ORS 6005-2ZC3 单列球轴承

ORS 6005-2ZNRC2 单列球轴承

ORS 6005-2ZNRC3 单列球轴承

ORS 6005C3 单列球轴承

ORS 6005ZZNRC3 单列球轴承

ORS 6006 ZZ C2 G93 深沟球轴承

ORS 6006-2RS 单列球轴承

ORS 6006-2RSC3 单列球轴承

ORS 6006-2RSNRC3 单列球轴承

ORS 6006-2RSP53 单列球轴承

ORS 6006-2RSRC3 单列球轴承

ORS 6006-2ZC3 单列球轴承

ORS 6006C3 单列球轴承

ORS 6006ZZNR 单列球轴承

ORS 6007-2RS 单列球轴承

ORS 6007-2RSC3 单列球轴承

ORS 6007-2RSNR 单列球轴承

ORS 6007-2RSRNR 单列球轴承

ORS 6007-2Z 单列球轴承

ORS 6007-2ZC3 单列球轴承

ORS 6007-2ZNR 单列球轴承

ORS 6007C2 单列球轴承

ORS 6007C3 单列球轴承

ORS 600806 单列球轴承

ORS 6008-2RS 单列球轴承

ORS 6008-2RSC3 单列球轴承

ORS 6008-2RSNRC3 单列球轴承

ORS 6008-2RSP53 单列球轴承

ORS 6008-2ZC3 单列球轴承

ORS 6009 单列球轴承

ORS 6009-2RS 单列球轴承

ORS 6009-2RSC3 单列球轴承

ORS 6009-2RSNRC3 单列球轴承

ORS 6009-2ZC3 单列球轴承

ORS 6009C3 单列球轴承

ORS 6009NR 单列球轴承

ORS 6009NRC3 单列球轴承

ORS 6009ZZC3 单列球轴承

ORS 6009ZZC4 单列球轴承

ORS 6009ZZNR 单列球轴承

ORS 6009ZZNRC3 单列球轴承

ORS 6010 ZZC2 G93 深沟球轴承

ORS 6010-2RSC3 单列球轴承

ORS 6010-2RSNRC3 单列球轴承

ORS 6010-2ZC3 单列球轴承

ORS 6010-2ZNR 单列球轴承

ORS 6010C3 单列球轴承

ORS 6010ZC3 单列球轴承

ORS 6011-2RSC3 单列球轴承

ORS 6011-2ZC3 单列球轴承

ORS 6011RSC3 单列球轴承

ORS 6012 ZZ NR C3 G93 深沟球轴承

ORS 6012-2RSC3 单列球轴承

ORS 6012-2RSNR 单列球轴承

ORS 6012-2RSNRC3 单列球轴承

ORS 6012-2ZC3 单列球轴承

ORS 6012C3 单列球轴承

ORS 6012RSRC3 单列球轴承

ORS 6013-2RSC3 单列球轴承

ORS 6013-2RSNR 单列球轴承

ORS 6013-2RSNRC3 单列球轴承

ORS 6013-2ZC3 单列球轴承

ORS 6013NRC3 单列球轴承

ORS 6014-2RSC3 单列球轴承

ORS 6014-2ZC3 单列球轴承

ORS 6014C3 单列球轴承

ORS 6014RS 单列球轴承

ORS 6015-2RSC3 单列球轴承

ORS 6015-2RSNRC3 单列球轴承

ORS 6015-2ZC3 单列球轴承

ORS 6015C3 单列球轴承

ORS 6015NR 单列球轴承

ORS 6015ZZNRC3 单列球轴承

ORS 6016-2RSC3 单列球轴承

ORS 6016-2Z 单列球轴承

ORS 6016C3 单列球轴承

ORS 6016ZNR 单列球轴承

ORS 6017-2RSC3 单列球轴承

ORS 6017-2ZC3 单列球轴承

ORS 6017C3 单列球轴承

ORS 6018-2RSC3 单列球轴承

ORS 6018-2RSNRC3 单列球轴承

ORS 6018C3 深沟球轴承

ORS 6019-2RSC3 单列球轴承

ORS 6019-2Z 单列球轴承

ORS 6019-2ZC3 单列球轴承

ORS 6019C3 单列球轴承

ORS 6020 2RSNRC3 深沟球轴承

ORS 6020-2RSC3 单列球轴承

ORS 6020-2RSP53 单列球轴承

ORS 6020C3 单列球轴承

ORS 6020NRC3 单列球轴承

ORS 6021 2RS NR C3 G93 深沟球轴承

ORS 6021-2RSC3 单列球轴承

ORS 6022NRC3 单列球轴承

ORS 6022ZZC3 单列球轴承

ORS 6024 NRC3 深沟球轴承

ORS 6024-2RSC3 单列球轴承

ORS 6026-2RSC3 单列球轴承

ORS 6026-2ZC3 单列球轴承

ORS 608-2RSC3 单列球轴承

ORS 608-2RSRC3 单列球轴承

ORS 608ZZC3 单列球轴承

ORS 6200 2RS C3 G93 深沟球轴承

ORS 6200 2RS P53 G93 深沟球轴承

ORS 6200 NRC3 深沟球轴承

ORS 6200 ZZ C3 G93 深沟球轴承

ORS 6200 ZZ NR C3 G93 深沟球轴承

ORS 6200-2RSC3 单列球轴承

ORS 6200-2RSNR 单列球轴承

ORS 6200-2RSNRC3 单列球轴承

ORS 6200-2ZC3 单列球轴承

ORS 6200C3 单列球轴承

ORS 6201 2RS C3 G93 深沟球轴承

ORS 6201 2RS NR C3 G93 深沟球轴承

ORS 6201 单列球轴承

ORS 6201 ZZ C3 G93 深沟球轴承

ORS 6201 ZZ NR C3 G93 深沟球轴承

ORS 6201-05-2RS 单列球轴承

ORS 6201-2RS 单列球轴承

ORS 6201-2RSC3 单列球轴承

ORS 6201-2RSNRC3 单列球轴承

ORS 6201-2Z 单列球轴承

ORS 6201-2ZC3 单列球轴承

ORS 6201-2ZNRC3 单列球轴承

ORS 6201C3 单列球轴承

ORS 6201NR 单列球轴承

ORS 6201ZZNR 单列球轴承

ORS 6202 2RS C3 G93 深沟球轴承

ORS 6202 2RS C3 G93/Q 深沟球轴承

ORS 6202 2RS NR C3 G93 深沟球轴承

ORS 6202 ZZ C3 G93 深沟球轴承

ORS 6202-2RS 单列球轴承

ORS 6202-2RSC3 单列球轴承

ORS 6202-2RSNR 单列球轴承

ORS 6202-2RSNRC3 单列球轴承

ORS 6202-2Z 单列球轴承

ORS 6202-2ZC3 单列球轴承

ORS 6202C3 单列球轴承

ORS 6202NRC3 单列球轴承

ORS 6202RS 单列球轴承

ORS 6202TN2RSP53 单列球轴承

ORS 6202ZZC3 单列球轴承

ORS 6203 2RS C3 G93 深沟球轴承

ORS 6203 2RS NR C3 G93 深沟球轴承

ORS 6203 NRC3 深沟球轴承

ORS 6203 ZZ C3 G93 深沟球轴承

ORS 6203 ZZ NR C3 G93 深沟球轴承

ORS 6203-2RSC3 单列球轴承

ORS 6203-2RSNR 单列球轴承

ORS 6203-2ZC3 单列球轴承

ORS 6203C3 单列球轴承

ORS 6203RS 单列球轴承

ORS 6203ZC3 单列球轴承

ORS 6203ZTN1C3 单列球轴承

ORS 6204 2RS C3 G93 深沟球轴承

ORS 6204 ZZ C2 G93 深沟球轴承

ORS 6204 ZZ C3 G93 深沟球轴承

ORS 6204-2RSC3 单列球轴承

ORS 6204-2RSNRC3 单列球轴承

ORS 6204-2ZC3 单列球轴承

ORS 6204C3 单列球轴承

ORS 6204C5TN 单列球轴承

ORS 6204ZC3 单列球轴承

ORS 6205-2RSC3 单列球轴承

ORS 6205-2ZC3 单列球轴承

ORS 6205C3 单列球轴承

ORS 6205NR 单列球轴承

ORS 6205RSC3 单列球轴承

ORS 6205Z 单列球轴承

ORS 6205ZC3 单列球轴承

ORS 6205ZZNRC3 单列球轴承

ORS 6205ZZTN1P53 单列球轴承

ORS 6206 单列球轴承

ORS 6206-2RSC3 单列球轴承

ORS 6206-2RSNR 单列球轴承

ORS 6206-2RSNRC2 单列球轴承

ORS 6206-2RSNRC3 单列球轴承

ORS 6206-2ZC3 单列球轴承

ORS 6206-2ZNRC3 单列球轴承

ORS 6206C3 单列球轴承

ORS 6206NRC3 单列球轴承

ORS 6206TN12RSP53 单列球轴承

ORS 6206ZC3 单列球轴承

ORS 6206ZNBR 单列球轴承

ORS 6206ZZC2 单列球轴承

ORS 6206ZZC3 单列球轴承

ORS 6207 ZZ P53 G93 深沟球轴承

ORS 6207-2RSC3 单列球轴承

ORS 6207-2RSNRC3 单列球轴承

ORS 6207-2RSP53 单列球轴承

ORS 6207-2ZC3 单列球轴承

ORS 6207C3 单列球轴承

ORS 6207P5 单列球轴承

ORS 6207ZC3 单列球轴承

ORS 6207ZZ 单列球轴承

ORS 6207ZZC3 单列球轴承

ORS 6208 ZZ C2 G93 深沟球轴承

ORS 6208-2RSC3 单列球轴承

ORS 6208-2ZC3 单列球轴承

ORS 6208C3 单列球轴承

ORS 6208ZC3 单列球轴承

ORS 6209 ZZ C2 G93 深沟球轴承

ORS 6209-2ZC3 单列球轴承

ORS 6209C3 单列球轴承

ORS 6209ZC3 单列球轴承

ORS 6209ZZNR 单列球轴承

ORS 6210-2RSC3 单列球轴承

ORS 6210-2ZC3 单列球轴承

ORS 6210-2ZNRC3 单列球轴承

ORS 6210C3 单列球轴承

ORS 6210K ZZ C3 G93 M OD 深沟球轴承

ORS 6210K ZZ C3 G93 MOD 深沟球轴承

ORS 6210RS 单列球轴承

ORS 6210RSC3 单列球轴承

ORS 6210ZC3 单列球轴承

ORS 6210ZZC3 单列球轴承

ORS 6211-2RS 单列球轴承

ORS 6211-2RSC3 单列球轴承

ORS 6211-2RSNRC3 单列球轴承

ORS 6211C3 单列球轴承

ORS 6211K C3 M OD 深沟球轴承

ORS 6211K C3 MOD 深沟球轴承

ORS 6212 单列球轴承

ORS 6212-2RSC3 单列球轴承

ORS 6212-2RSNRC3 单列球轴承

ORS 6212C3 单列球轴承

ORS 6212RSNR 单列球轴承

ORS 6212ZZC3 单列球轴承

ORS 6213-2RSC3 单列球轴承

ORS 6213-2RSNRC3 单列球轴承

ORS 6213-2ZC3 单列球轴承

ORS 6213K ZZC3 深沟球轴承

ORS 6213NRC3 单列球轴承

ORS 6214 单列球轴承

ORS 6214-2RSC3 单列球轴承

ORS 6214-2ZC3 单列球轴承

ORS 6214C3 单列球轴承

ORS 6214RSC3 单列球轴承

ORS 6214ZNR 单列球轴承

ORS 6215-2RSC3 单列球轴承

ORS 6215-2RSNR 单列球轴承

ORS 6215-2ZC3 单列球轴承

ORS 6215C3 单列球轴承

ORS 6215RSZC3 单列球轴承

ORS 6216-2RSC3 单列球轴承

ORS 6216-2ZC3 单列球轴承

ORS 6216K C3 M OD 深沟球轴承

ORS 6216K C3 MOD 深沟球轴承

ORS 6216ZC3 单列球轴承

ORS 6217-2RSC3 单列球轴承

ORS 6217-2ZC3 单列球轴承

ORS 6217C3 深沟球轴承

ORS 6217K 2RS C3 G93 M OD 深沟球轴承

ORS 6217K 2RS C3 G93 MOD 深沟球轴承

ORS 6217K ZZC3 M OD 深沟球轴承

ORS 6217K ZZC3 MOD 深沟球轴承

ORS 6218-2RSC3 单列球轴承

ORS 6218-2RSNRC3 单列球轴承

ORS 6218-2ZC3 单列球轴承

ORS 6218-2ZNRC3 单列球轴承

ORS 6219 ZZ C3 G93 深沟球轴承

ORS 6219 ZZC3 深沟球轴承

ORS 6219-2RSC3 单列球轴承

ORS 6219-2Z 单列球轴承

ORS 6219-2ZC3 单列球轴承

ORS 6219-2ZNRC3 单列球轴承

ORS 62201-2RS 单列球轴承

ORS 62202-2RS 单列球轴承

ORS 62202-2RSC3 单列球轴承

ORS 6220-2RSC3 单列球轴承

ORS 6220-2ZC3 单列球轴承

ORS 6220-2ZNRC3 单列球轴承

ORS 62203-2RS 单列球轴承

ORS 62207-2RSC3 单列球轴承

ORS 62208-2RS 单列球轴承

ORS 62209-2RS 单列球轴承

ORS 6220C3 单列球轴承

ORS 6220K ZZC3 M OD 深沟球轴承

ORS 6220K ZZC3 MOD 深沟球轴承

ORS 62210-2RS 单列球轴承

ORS 62210-2RSC3 单列球轴承

ORS 6222 ZZ C3 G93 深沟球轴承

ORS 6222C3 深沟球轴承

ORS 6224-2ZC3 单列球轴承

ORS 62302-2RS 单列球轴承

ORS 62305 2RS G93 深沟球轴承

ORS 62305-2RS 单列球轴承

ORS 62307-2RS 单列球轴承

ORS 62308-2RS 单列球轴承

ORS 6300 ZZ C3 G93 深沟球轴承

ORS 6300-2RSC3 单列球轴承

ORS 63003-2RS 单列球轴承

ORS 63003-2RSC3 单列球轴承

ORS 63005-2RS 单列球轴承

ORS 63005-2RSC3 单列球轴承

ORS 63008-2RSC3 单列球轴承

ORS 6300ZZC3 单列球轴承

ORS 6301 NRC3 深沟球轴承

ORS 6301-2RS 单列球轴承

ORS 6301-2RSC3 单列球轴承

ORS 6301-2RSNR 单列球轴承

ORS 6301-2ZC3 单列球轴承

ORS 6301ZC3 单列球轴承

ORS 6302 ZZ C3 G93 深沟球轴承

ORS 6302-2RSC3 单列球轴承

ORS 6302-2RSNR 单列球轴承

ORS 6302-2ZC3 单列球轴承

ORS 6302NRC3 单列球轴承

ORS 6302ZZ 单列球轴承

ORS 6302ZZNR 单列球轴承

ORS 6303 2RS C3 G93 深沟球轴承

ORS 6303 NRC3 深沟球轴承

ORS 6303 ZZ C3 G93 深沟球轴承

ORS 6303-2RS 单列球轴承

ORS 6303-2RS2C3 单列球轴承

ORS 6303-2RSC3 单列球轴承

ORS 6303-2RSNRC3 单列球轴承

ORS 6303-2ZC3 单列球轴承

ORS 6303C3 单列球轴承

ORS 6303NR 单列球轴承

ORS 6303ZZNR 单列球轴承

ORS 6304 ZZ C3 G93 深沟球轴承

ORS 6304-2RSC3 单列球轴承

ORS 6304-2RSNRC3 单列球轴承

ORS 6304-2ZC3 单列球轴承

ORS 6304C3 单列球轴承

ORS 6304ZC3 单列球轴承

ORS 6304ZZNRC3 单列球轴承

ORS 6305 单列球轴承

ORS 6305-2RSC3 单列球轴承

ORS 6305-2ZC3 单列球轴承

ORS 6305C3 单列球轴承

ORS 6305NRC3 单列球轴承

ORS 6305ZC3 单列球轴承

ORS 6305ZP5 单列球轴承

ORS 6305ZZNRC3 单列球轴承

ORS 6306 单列球轴承

ORS 6306-2RSC3 单列球轴承

ORS 6306-2RSNRC3 单列球轴承

ORS 6306-2RSP5C3 单列球轴承

ORS 6306-2ZC3 单列球轴承

ORS 6306-2ZNR 单列球轴承

ORS 6306-2ZNRC3 单列球轴承

ORS 6306C3 单列球轴承

ORS 6306NRC3 单列球轴承

ORS 6307 单列球轴承

ORS 6307-2RSC3 单列球轴承

ORS 6307-2Z 单列球轴承

ORS 6307-2ZC3 单列球轴承

ORS 6307-2ZNRC3 单列球轴承

ORS 6307C3 单列球轴承

ORS 6307K ZZC3 深沟球轴承

ORS 6307NRC3 单列球轴承

ORS 6308 单列球轴承

ORS 6308-2RS 单列球轴承

ORS 6308-2RS1C3 单列球轴承

ORS 6308-2RSC3 单列球轴承

ORS 6308-2RSNRC3 单列球轴承

ORS 6308-2ZC3 单列球轴承

ORS 6308C4 单列球轴承

ORS 6308ZC3 单列球轴承

ORS 6308ZZNRC3 单列球轴承

ORS 6309-2RSC3 单列球轴承

ORS 6309-2RSNRC3 单列球轴承

ORS 6309-2ZC3 单列球轴承

ORS 6309A2ZC3 单列球轴承

ORS 6309ZC3 单列球轴承

ORS 6309ZZC3 单列球轴承

ORS 6310-2RSC3 单列球轴承

ORS 6310-2ZC3 单列球轴承

ORS 6310C3 单列球轴承

ORS 6310Z 单列球轴承

ORS 6310ZC3 单列球轴承

ORS 6310ZZC3 单列球轴承

ORS 6310ZZNRC3 单列球轴承

ORS 6311-2RSC3 单列球轴承

ORS 6311C3 单列球轴承

ORS 6311K 2RSC3 深沟球轴承

ORS 6311RSC3 单列球轴承

ORS 6311Z 单列球轴承

ORS 6311ZC3 单列球轴承

ORS 6311ZZC3 单列球轴承

ORS 6312-2RSC3 单列球轴承

ORS 6312-2ZC3 单列球轴承

ORS 6312C3 单列球轴承

ORS 6312ZC3 单列球轴承

ORS 6312ZZC3 单列球轴承

ORS 6313 单列球轴承

ORS 6313-2RSC3 单列球轴承

ORS 6313-2RSNR 单列球轴承

ORS 6313-2ZC3 单列球轴承

ORS 6313C3 单列球轴承

ORS 6313C4 单列球轴承

ORS 6314-2RSC3 单列球轴承

ORS 6314-2RSNRC3 单列球轴承

ORS 6314-2ZC3 单列球轴承

ORS 6314C3 深沟球轴承

ORS 6314C4 深沟球轴承

ORS 6314ZC3 单列球轴承

ORS 6315-2RSC3 单列球轴承

ORS 6315-2ZC3 单列球轴承

ORS 6315C3 单列球轴承

ORS 6316 NRC3 深沟球轴承

ORS 6316C3 深沟球轴承

ORS 6317 2RSC3 深沟球轴承

ORS 6317-2RSC3 单列球轴承

ORS 6317-2ZC3 单列球轴承

ORS 6317ZC3 单列球轴承

ORS 6317ZZC3 单列球轴承

ORS 6318 NRC3 深沟球轴承

ORS 6318 ZZNRC3 深沟球轴承

ORS 6318-2ZC3 单列球轴承

ORS 6319 2RSNRC3 深沟球轴承

ORS 6319 ZZ NR C3 G93 深沟球轴承

ORS 6319-2RSC3 单列球轴承

ORS 6319-2ZC3 单列球轴承

ORS 6319ZC3 单列球轴承

ORS 6320 2RS C3 G93 深沟球轴承

ORS 6320 2RSC3 深沟球轴承

ORS 6320 2RSNRC3 深沟球轴承

ORS 6320 NRC3 深沟球轴承

ORS 6320 ZZC3 深沟球轴承

ORS 6320-2ZC3 单列球轴承

ORS 6320C3 深沟球轴承

ORS 6322 ZZ C3 G93 深沟球轴承

ORS 6322C3 深沟球轴承

ORS 632907 单列球轴承

ORS 633604 单列球轴承

ORS 6409C3 单列球轴承

ORS MJ1 1/8C4 单列球轴承Note: All product and company names are trademarks™ or registered® trademarks of their respective holders. Use of them does not imply any affiliation with or endorsement by them.

返回列表
上一篇:
下一篇: