- N +

Carr Lane气动夹钳,Carr Lane气动扳钳,Carr Lane夹具,Carr Lane摆动夹钳,CarrLane夹具

Carr Lane气动夹钳,气动扳钳的设计与标准压紧扳钳相似,但它们是通过双作用气缸操作的,而不是手动操作的。气动摆动夹钳是我们流行的液压摆动夹钳的气动版本,适用于需要轻夹紧力的应用。这些气动肘节夹上的夹紧臂可摆动,可通过双作用气缸操作的坚固的螺旋凸轮机构轻松装载。浏览下面Carr Lane提供的所有气动夹具和配件。

我们为您提供Carr Lane全系产品,包括Carr Lane气动夹钳,Carr Lane气动扳钳,Carr Lane夹具,Carr Lane摆动夹钳,Carr Lane工装夹具,如果您有Carr Lane夹具需求,欢迎电话邮件联系我们。产品种类多,库存全。

CL-400-PTC Series (100 lbs)

CL-500-PTC Series (200 lbs)

CL-1000-PTC Series (500 lbs)

CL-2000-PTC Series (1000 lbs)
返回列表
上一篇:
下一篇: