- N +

替代Gyrolok管接头2AAN2/2AAN4/4AAN4/6AAN6/8AAN8/12AAN12/16AAN16

我们提供Hoke Gyrolok的同时提供Gyrolok管接头的替代解决方案,同类品牌性价比高,多种国家品牌提供选择,为您解决价格交期烦恼。

下面这些规格适配器都可以替换。欢迎咨询。

Hoke Gyrolok Adapter to AN Connection 

2AAN2 管接头 Hoke Fittings

2AAN4 管接头 Hoke Fittings 

4AAN4 管接头 Hoke Fittings

6AAN6 管接头 Hoke Fittings

8AAN8 管接头 Hoke Fittings

12AAN12 管接头 Hoke Fittings

16AAN16 管接头 Hoke Fittings

返回列表
上一篇:
下一篇: